668 546 531

osk.konieczko@gmail.com

ul. 3-Maja 40, lok. 19

07-300 Ostrów Mazowiecka

pon. - pt.: 11.00 - 17.00

sobota: 11.00 - 14.00

KURS

Kategorie : AM, A1, A2, A, B, B+E

W ramach kursu oferujemy:

30 godzin zajęć teoretycznych (1 godz.= 45 min.)

30 godzin praktycznej nauki jazdy (1 godz. = 60 min.)

Samochody szkoleniowe – Fiat Grande Punto, Panda, VW Scharan, Romet, YAMAHA, Skuter

Materiały szkoleniowe (książka i testy – GRATIS

Możliwość opłaty za kurs w ratach

Doskonale wyposażone zaplecze edukacyjne

Nauka jazdy w godzinach wybranych przez kursanta

Szkoła jazdy prowadzona jest pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów

Egzaminy:

Ośrodek nasz zajmuje się pełnym przygotowaniem dokumentacji każdego z kursantów,

zapisem na egzamin w jego imieniu oraz opieką podczas wyjazdu.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA NA KIEROWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU W WYDZ.KOMUNIKACJI STAROSTWA ODPOWIEDNIEGO DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CELU UZYSKANIA NUMERU PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Dowód tożsamości: dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub

legitymacja uczniowska z potwierdzeniem miejsca zameldowania.

Wniosek o wydanie prawa jazdy.

Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób,

które nie ukończyły 18 roku życia.

Orzeczenie lekarskie.

Fotografia o wymiarach 3,5x4,5.

Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada.

Materialy Szkoleniowe

Testy Prawo Jazdy 2015
Obsługa Techniczna Pojazdów
Obsługa Techniczna Pojazdów 2
Obsługa Techniczna Pojazdów 3